Nồi nấu có cánh khuấy dùng điện 150 Lít

23,000,000 VNĐ