Cuộn màng máy dán ly

  150,000 VNĐ

  Khối lượng: 2.5 – 3kg

  Mô tả sản phẩm: máy có thể được trên 2.000 – 3.000 ly/cuộn.

  Màu sắc: đa dạng và màng trắng.

  Giá bán: từ 180.000 đồng/cuộn.

  Danh mục:
  Lên trên