Cuộn màng máy dán ly

150,000 VNĐ

Khối lượng: 2.5 – 3kg

Mô tả sản phẩm: máy có thể được trên 2.000 – 3.000 ly/cuộn.

Màu sắc: đa dạng và màng trắng.

Giá bán: từ 180.000 đồng/cuộn.

Mã: CMDEL Danh mục: